Opłaty
     
   
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie nowych stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1672