CHED i prenotyfikacja

CHED-P dla produktów (.pdf)

CHED-A dla zwierząt (.pdf) 

WSKAZÓWKI (.pdf)

Podstawa prawna: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1572432832006&uri=CELEX:32019R1715

 

Prenotyfikacji spodziewanej przesyłki dokonuje się poprzez przesłanie wypełnionego formularza CHED (pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu TRACES) na 24 godziny przed dotarciem przesyłki do Polski.