I Strona główna I Kontakt I Co kontrolujemy Podróż do UE I Podstawa prawna  AktualnościDo pobrania I Galeria I Linki I

 
 
Strona główna

Serdecznie witamy na stronie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie!

 


 UWAGA!!!

Ze względu na nadzwyczajną sytuację dotyczącą szerzenia się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i zgodnie z zaleceniami Szefa Służby Cywilnej, Graniczny Lekarz Weterynarii w Warszawie wprowadza od 13 do 25 marca 2020 r. nadzwyczajny środek zapobiegawczy w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażenia – pracę zdalną dla części pracowników wykonujących czynności związane z weterynaryjną kontrolą graniczną.

W weekendy urzędowi lekarze weterynarii przeprowadzają tylko kontrole wcześniej zgłoszonych przesyłek żywych zwierząt.

Ww. tryb pracy nie wpłynie znacząco na przeprowadzanie bieżących weterynaryjnych kontroli granicznych przesyłek.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07)


 Naszą misją jest zapewnienie Polsce, a więc pośrednio także całej Wspólnocie Europejskiej ochrony w zakresie chorób zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz
oraz ochrony środowiska naturalnego.

Lekarze weterynarii pracujący w Inspektoracie dokładają wszelkich starań, aby nie dopuścić do pojawienia się w naszym kraju chorób, zwłaszcza tych o dużym potencjale epidemicznym, oraz by importowane produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi nie były dla Państwa zagrożeniem.

 

Zachęcamy do przeglądania informacji zamieszczanych tutaj z myślą o Państwa potrzebach i wygodzie.

Jeśli jednak nie znajdziecie Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania, zachęcamy do kontaktu z nami. UWAGA!!!

NOWE PRAWO DOTYCZĄCE KONTROLI URZĘDOWYCH OD 14 GRUDNIA 2019 r.

 

 
ZGŁOSZENIA PRZESYŁEK DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ DOKONUJEMY W NOWYM SYSTEMIE TRACES NT
 

 BREXIT - WAŻNE INFORMACJE


 Próbki badawcze i diagnostyczne nie podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej, jednakże graniczny lekarz weterynarii musi zezwolić na taki przywóz. Warunkiem udzielenia w/w zezwolenia jest m. in. uprzednio wyrażona zgoda Głównego Lekarza Weterynarii.

SZCZEGÓŁY


Z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązuje Decyzja 2016/1196 dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli granicznej na mocy dyrektywy Rady 91/496/EWG i 97/78/WE.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-przedsiebiorcow 

 

  INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia  zwierzęcego do UE. 

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne
zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!