I Strona główna I Kontakt I Co kontrolujemy Podróż do UE I Podstawa prawna  AktualnościDo pobrania I Galeria I Linki I

 
 
Ogólne informacje Drukuj Email

Wykaz zwierząt i produktów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej znajduje się w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/2007:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.312.01.0001.01.POL&toc=OJ.L:2019:312:TOC

Każda przesyłka musi mieć przyporządkowany kod taryfy celnej zgodnie z m.in. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/2007.

Import

Weterynaryjna kontrola graniczna obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego, zwierzęta oraz pasze przywożone drogą lotniczą (jako przesyłka CARGO) do Polski, z krajów trzecich (a więc spoza krajów Wspólnoty Europejskiej oraz Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegia, San Marino, Szwajcarii i Watykanu).

Eksport

Kontroli eksportowej podlegają wyłącznie przesyłki do Rosji. Nadzór nad eksportem przesyłek do innych państw odbywa się pod nadzorem powiatowych inspektoratów weterynarii.

Tranzyt

Kontroli tranzytowej podlegają przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, zwierzęta i pasze pochodzące z kraju trzeciego i przeznaczone do innego kraju trzeciego.