I Strona główna I Kontakt I Co kontrolujemy Podróż do UE I Podstawa prawna  AktualnościDo pobrania I Galeria I Linki I

 
 
Przywóz produktów Drukuj Email

Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcegohttps://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/produkty-pochodzenia-zwierzecego

Przywóz żywności na własny użytekhttps://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/przywoz-zywnosci-na-wlasny-uzytek

Przywóz do UE osobistych przesyłek pochodzenia zwierzęcego reguluje rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004 z późn. zm.

Przywóz produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego na teren UE

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!

Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą zawierać patogeny powodujące choroby zakaźne

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej (UE) istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE, Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy 27 państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające tych wymogów należy przekazać do oficjalnego usunięcia po przybyciu do UE. 

Niezgłoszenie takich produktów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego.

1. Małe ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych)

Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.

2. Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych

Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

— pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych. Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że: 

     — produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia, oraz 

     — produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz 

     — opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane. 

— pochodzą one z innych krajów (innych niż Chorwacja, Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że: 

     — produkt nie wymaga chłodzenia do czasu otwarcia, 

     — produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz 

     — opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

3. Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych

Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

 — pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że: 

     — produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia, oraz 

     — produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz 

     — opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używana 

— pochodzą one z innych krajów (innych niż Chorwacja, Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że: 

     — produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia, oraz 

     — produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz 

     — opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane, 

4. Małe ilości produktów rybołówstwa przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi 

Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że:

 — ryby świeże są wypatroszone, 

— waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa. 

Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii. 

5. Małe ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi 

Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, jedynie pod warunkiem, że:

 — pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, 

— pochodzą one z innych krajów (innych niż Chorwacja, Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę. 

Należy zauważyć, że dozwolone jest wwożenie małych ilości produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kilku z pięciu powyższych kategorii (ust, 1-5), pod warunkiem że spełnione są warunki określone we wszystkich stosownych ustępach.

6. Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego 

Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów zwierzęcych jedynie wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, które obejmują: 

— wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim urzędowym świadectwie weterynaryjnym WE, 

— przedstawienie towarów, razem z właściwą dokumentacją, w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE. 

7. Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane z gatunków chronionych 

W przypadku niektórych gatunków chronionych mogą występować dodatkowe ograniczenia. Na przykład w przypadku kawioru z ikry gatunków jesiotra ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów na osobę.

Film informacyjny