I Strona główna I Kontakt I Co kontrolujemy Podróż do UE I Podstawa prawna  AktualnościDo pobrania I Galeria I Linki I

 
 
Podstawa prawna
Akty prawne
Opłaty
RODO
Opłaty Drukuj Email

CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII (wybrane stawki) zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000388

 Przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej:Opłata w zł.
   
 1bydła, koniowatych, świń, owiec, kóz, drobiu, królików, drobnych ptaków łownych, drobnych zwierząt lądowych łownych oraz dzików i dzikich przeżuwaczy  - za przesyłkę do 6 ton226
 2zwierząt futerkowych, małych i dużych zwierząt egzotycznych, ptaków łownych innych niż określone w pkt 1, ryb żywych, zwierząt akwakultury, psów i kotów - za przesyłkę226
 3

pozostałych gatunków zwierząt niewymienionych w pkt 1 i 2 - za przesyłkę do 46 ton

226
 4niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego - za przesyłkę  
 a) materiału biologicznego 226 
 b) jaj wylęgowych drobiu226
 c) produktów akwakultury (jaj i gamet)226
 5mięsa, produktów mięsnych, produktów rybołówstwa oraz pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pasz i pasz leczniczych zawierających materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierząt - za przesyłkę do 6 ton226
 6

słomy i siana oraz pasz i pasz leczniczych niezawierających materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt - za przesyłkę do 60 ton

130
 7

zwierząt, produktów, pasz, słomy lub siana przewożonych przez terytorium Unii Europejskiej lub wprowadzanych do zatwierdzonych składów celnych, składów wolnocłowych albo magazynów znajdujących się w wolnych obszarach celnych pobiera się od osoby odpowiedzialnej za przesyłkę

205