I Strona główna I Kontakt I Co kontrolujemy Podróż do UE I Podstawa prawna  AktualnościDo pobrania I Galeria I Linki I

 
 
Pełnomocnictwo Drukuj Email

Pełnomocnictwo - jest potrzebne w przypadku, gdy odobą odpowiedzialną za przesyłkę (składającą wniosek CVED) nie jest importer, tylko np. agencja celna.

Przykładowy wzór upoważnienia ogólnego

Przykładowy wzór upoważnienia do konkretnej czynności 

Przykładowy wzór upoważnienia dla konkretnej sprawy

Każdorazowo, należy uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa.

OPŁATA SKARBOWA 

Wysokość opłaty

Pobierana jest opłata skarbowa – uiszczana bezgotówkowo, za:· złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu,wypisu lub kopii w postępowaniu administracyjnym – w wysokości 17 zł.Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracjipublicznej (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy). 

Sposób zapłatyZapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lubbezgotówkowo na rachunek tego organu. Ponieważ w postępowaniach przed Granicznym Lekarzem Weterynarii organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent m. st. Warszawy (art. 12 ustawy), opłata skarbowa powinna zostać wpłacona w kasie lub na konto: 

Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Al. Krakowska 257

02-133 Warszawa  

Nr konta: 77 10301508 0000 0005 5003 5049 

W tytule wpłaty wraz z treścią należy zamieścić skrót – GrIW.